NU MU-Q101 3.5G無線網卡 [論壇 - Ubuntu硬體支援]


正在瀏覽:   1 名遊客

回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡
會員二級
註冊日期:
2008/4/4 23:59
所屬群組:
已註冊使用者
等級: 8
HP : 0 / 189
MP : 30 / 7877
EXP: 57
離線
ronmi大你好
在下是使用Q110,非Q101

Init4 = AT+CGDCONT=1, "IP","Internet"
加上↑這一行的話,連播號都沒辦法說

在下的wvdial.conf如下
[Dialer Defaults]
Phone = *99#
APN = internet
Username = username
Password = password
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
Modem = /dev/ttySL0
Baud = 460800
Init2 = ATZ
Init3 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem

至少如此還可以播號
只是它通了後,馬上又斷掉了

2010/2/2 21:12
應用擴展 工具箱

主題 作者 最後發表
     NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat@ms48.url.com.tw 2008/4/16 13:03
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/7/22 10:00
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 訪客 2008/7/24 12:20
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 cccheng914@gmail.com 2008/8/27 18:30
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 finixsu 2008/10/20 14:21
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/11/7 10:37
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 JUNE 2008/11/16 10:31
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 sss 2008/11/16 11:42
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/9 0:05
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/9 0:10
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/14 0:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 老大 2008/12/23 23:17
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/12/24 9:57
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/25 9:53
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 于婷/0130shirley@yahoo.com.tw 2009/2/12 22:30
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/19 22:37
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/24 23:03
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/26 17:32
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/26 23:39
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/28 0:00
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tick 2009/4/28 1:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 訪客 2009/4/28 10:57
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/28 12:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 10:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 13:52
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 14:46
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 20:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 21:32
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 22:33
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/30 1:16
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 1:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 盧小亮 2009/4/30 14:39
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 15:19
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 16:02
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 16:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/5/5 1:38
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/5/5 9:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 要如何在WIN2003下 使用 2009/8/6 21:02
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 hosea 2010/1/4 13:09
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2010/1/5 9:42
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/1/5 11:59
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 hosea 2010/1/8 17:51
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 lin-lin_224 2010/2/1 19:52
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/2 6:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/2 8:54
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/2 17:30
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/2 21:12
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/3 23:13
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/4 12:06

 回頂部   前一個主題   下一個主題

 [無發表權] 請登錄或者註冊


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.

[高級搜尋]