NU MU-Q101 3.5G無線網卡 [論壇 - Ubuntu硬體支援]


正在瀏覽:   1 名遊客

回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡
會員三級
註冊日期:
2007/11/22 15:01
所屬群組:
已註冊使用者
等級: 13
HP : 0 / 312
MP : 69 / 13326
EXP: 48
離線
昨天升級到8.10,很高興看到ubuntu在連線設定的部份已經放進3g網卡的選項了。

不過就算插上了q101 usb 3g網卡,在設定選項中選擇了台哥大/遠傳的項目,還是無法以3g網卡上網。真得很令人頭痛。

最意外的地方是,灌完ubuntu 8.10,無奈回到windows去使用網卡的時候,居然發現乙太網路卡沒有反應了,明明有插網路線卻總是顯示已拔除插頭。

所以現在的情況變成:只能在windows中使用3g網卡上網,只能在ubuntu 8.10裡頭使用有線網路上網………暈。不曉得要怎麼弄才能讓兩者同時在一個系統中可以用。

2008/11/7 10:37
應用擴展 工具箱

主題 作者 最後發表
     NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat@ms48.url.com.tw 2008/4/16 13:03
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/7/22 10:00
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 訪客 2008/7/24 12:20
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 cccheng914@gmail.com 2008/8/27 18:30
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 finixsu 2008/10/20 14:21
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/11/7 10:37
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 JUNE 2008/11/16 10:31
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 sss 2008/11/16 11:42
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/9 0:05
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/9 0:10
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/14 0:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 老大 2008/12/23 23:17
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/12/24 9:57
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/25 9:53
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 于婷/0130shirley@yahoo.com.tw 2009/2/12 22:30
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/19 22:37
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/24 23:03
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/26 17:32
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/26 23:39
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/28 0:00
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tick 2009/4/28 1:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 訪客 2009/4/28 10:57
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/28 12:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 10:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 13:52
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 14:46
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 20:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 21:32
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 22:33
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/30 1:16
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 1:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 盧小亮 2009/4/30 14:39
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 15:19
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 16:02
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 16:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/5/5 1:38
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/5/5 9:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 要如何在WIN2003下 使用 2009/8/6 21:02
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 hosea 2010/1/4 13:09
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2010/1/5 9:42
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/1/5 11:59
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 hosea 2010/1/8 17:51
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 lin-lin_224 2010/2/1 19:52
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/2 6:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/2 8:54
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/2 17:30
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/2 21:12
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/3 23:13
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/4 12:06

 回頂部   前一個主題   下一個主題

 [無發表權] 請登錄或者註冊


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.

[高級搜尋]