NU MU-Q101 3.5G無線網卡 [論壇 - Ubuntu硬體支援]


正在瀏覽:   1 名遊客

Tick
回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡
Anon:Tick
This seems had been built in ubuntu latest kernel.
Therefore you cannot modprobe it.

In my test, it does not effect too much.
Actually you can ignore this error message. IMHO

Ident: 926d6 82a2d 4c936 bd244 | 2009/4/29 13:52
應用擴展 工具箱

主題 作者 最後發表
     NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat@ms48.url.com.tw 2008/4/16 13:03
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/7/22 10:00
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 訪客 2008/7/24 12:20
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 cccheng914@gmail.com 2008/8/27 18:30
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 finixsu 2008/10/20 14:21
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/11/7 10:37
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 JUNE 2008/11/16 10:31
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 sss 2008/11/16 11:42
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/9 0:05
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/9 0:10
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/14 0:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 老大 2008/12/23 23:17
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tky 2008/12/24 9:57
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2008/12/25 9:53
       回復: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 于婷/0130shirley@yahoo.com.tw 2009/2/12 22:30
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/19 22:37
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/24 23:03
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/26 17:32
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/26 23:39
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/28 0:00
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tick 2009/4/28 1:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 訪客 2009/4/28 10:57
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/28 12:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 10:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 13:52
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 Tick 2009/4/29 14:46
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 20:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 21:32
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/29 22:33
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/4/30 1:16
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 1:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 盧小亮 2009/4/30 14:39
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 15:19
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 16:02
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/4/30 16:07
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 tpcat 2009/5/5 1:38
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2009/5/5 9:22
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 要如何在WIN2003下 使用 2009/8/6 21:02
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 hosea 2010/1/4 13:09
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 akila.claymore@gmail.com 2010/1/5 9:42
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/1/5 11:59
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 hosea 2010/1/8 17:51
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 lin-lin_224 2010/2/1 19:52
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/2 6:56
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/2 8:54
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/2 17:30
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/2 21:12
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 ronmi 2010/2/3 23:13
       回覆: NU MU-Q101 3.5G無線網卡 getaone 2010/2/4 12:06

 回頂部   前一個主題   下一個主題

 [無發表權] 請登錄或者註冊


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.

[高級搜尋]