Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  小技巧:讓Win鍵在KDE中更有用 訪客 2009/8/29 16:56 3 10611 2011/6/12 21:36
史嘟~
  ubuntu 10.10 usb 斷線問題 aoi_tsubasa 2011/6/11 18:11 1 7639 2011/6/11 21:35
poloshiao
  KDE 的Activity konqi 2011/5/19 23:27 0 6259 2011/5/19 23:27
konqi
  Qt 5 將會帶來KDE 5? konqi 2011/5/17 20:50 2 10764 2011/5/18 12:58
wcpan
  [求救]KDE之網路連線   [1][2] 訪客 2011/4/5 21:54 11 24407 2011/4/10 20:05
史嘟~
  Avogadro——分子編輯器 konqi 2011/3/28 21:26 1 11166 2011/3/28 22:08
Xenomorph0525
  Touchegg : 讓 Linux 也支援多點觸控手勢 konqi 2011/3/16 19:09 7 24610 2011/3/26 13:29
訪客
  Qt Lighthouse & Wayland konqi 2011/3/25 19:04 0 8088 2011/3/25 19:04
konqi
  KWin 新平臺和 OpenGL ES 2.0 支援 konqi 2011/2/21 2:36 2 10468 2011/3/23 19:04
ROSS-MAX
  plasma-netbook in KDE 4.6.1 konqi 2011/3/17 18:48 3 10816 2011/3/23 17:23
史嘟~
  在Okular中調用網路字典查詢單字 konqi 2011/3/19 21:12 0 6170 2011/3/19 21:12
konqi
  Qt與KDE的未來 konqi 2011/3/5 20:38 1 8462 2011/3/6 16:13
史嘟~
  Kubuntu下Jdownloader之自動關機問題 kevinlu 2011/2/28 19:21 1 11443 2011/3/1 22:28
poloshiao
  我的kubuntu是英文的... 訪客 2011/2/19 20:54 1 8935 2011/2/20 0:02
poloshiao
  安裝KDE wenshenglin 2011/2/18 19:41 4 10777 2011/2/19 8:06
史嘟~
  我在Kubuntu要怎麼讓輸入法跑出來 ap650705 2011/1/21 4:20 1 6692 2011/1/28 11:17
maxwux
  KUBUNTU使用疑問 extraymond 2011/1/20 0:00 1 6978 2011/1/20 21:02
wcpan
  Ubuntu將引入Qt 應用程式 konqi 2011/1/19 23:21 2 8351 2011/1/19 23:45
extraymond
  (概念設計)思考右鍵功能表 konqi 2011/1/9 13:32 7 14842 2011/1/11 22:52
chillyswallow
  KOffice 2.3.0 發佈 konqi 2011/1/1 22:44 3 9685 2011/1/5 17:47
訪客
選項    

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 2 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
2 名遊客