Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  Ubuntu將引入Qt 應用程式 konqi 2011/1/19 23:21 2 8202 2011/1/19 23:45
extraymond
  KUBUNTU使用疑問 extraymond 2011/1/20 0:00 1 6850 2011/1/20 21:02
wcpan
  我在Kubuntu要怎麼讓輸入法跑出來 ap650705 2011/1/21 4:20 1 6591 2011/1/28 11:17
maxwux
  為 Calligra Flow 製作形狀庫 konqi 2011/2/1 11:35 2 8115 2012/12/28 12:20
BrLi
  安裝KDE wenshenglin 2011/2/18 19:41 4 10621 2011/2/19 8:06
史嘟~
  我的kubuntu是英文的... 訪客 2011/2/19 20:54 1 8814 2011/2/20 0:02
poloshiao
  KWin 新平臺和 OpenGL ES 2.0 支援 konqi 2011/2/21 2:36 2 10326 2011/3/23 19:04
ROSS-MAX
  一套的 digiKam 教學 konqi 2011/2/27 3:53 1 9817 2013/2/19 1:42
delax12
  Kubuntu下Jdownloader之自動關機問題 kevinlu 2011/2/28 19:21 1 11286 2011/3/1 22:28
poloshiao
  Qt與KDE的未來 konqi 2011/3/5 20:38 1 8312 2011/3/6 16:13
史嘟~
  Touchegg : 讓 Linux 也支援多點觸控手勢 konqi 2011/3/16 19:09 7 24320 2011/3/26 13:29
訪客
  plasma-netbook in KDE 4.6.1 konqi 2011/3/17 18:48 3 10660 2011/3/23 17:23
史嘟~
  在Okular中調用網路字典查詢單字 konqi 2011/3/19 21:12 0 6023 2011/3/19 21:12
konqi
  Qt Lighthouse & Wayland konqi 2011/3/25 19:04 0 7956 2011/3/25 19:04
konqi
  Avogadro——分子編輯器 konqi 2011/3/28 21:26 1 10958 2011/3/28 22:08
Xenomorph0525
  [求救]KDE之網路連線   [1][2] 訪客 2011/4/5 21:54 11 23994 2011/4/10 20:05
史嘟~
  Qt 5 將會帶來KDE 5? konqi 2011/5/17 20:50 2 10618 2011/5/18 12:58
wcpan
  KDE 的Activity konqi 2011/5/19 23:27 0 6136 2011/5/19 23:27
konqi
  Unity、Compiz、GNOME Shell和KWin對性能的影響評測   [1][2] konqi 2011/6/4 20:31 18 33513 2011/8/1 7:51
史嘟~
  KDE 在 Wayland 的進展 konqi 2011/6/11 8:45 5 11085 2011/6/13 22:37
史嘟~
選項    

« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 2 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
2 名遊客