Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  Problems with KDE ibus-chewing   [1][2] augustin 2011/11/16 15:26 17 31028 2012/6/22 20:18
Ma Xiaojun
  ubuntu 11.10 的有線網路不能用   [1][2][3] 2011/11/5 12:42 28 37049 2011/11/13 8:04
poloshiao
  LUBUNTU 帳號停用 2011/11/5 10:09 5 10463 2011/11/5 14:23
poloshiao
  KDE桌面效果開不起來   [1][2][3] linub 2011/9/2 16:44 24 31940 2011/9/10 21:23
poloshiao
  Planet KDE 中文區開張了! konqi 2011/9/1 18:19 1 7867 2011/9/1 18:57
Lawliet
  為什麼Linux下的輸入法如此Fxxk   [1][2][3]...[5] konqi 2011/8/10 11:53 47 77217 2011/9/27 21:22
nana
  KDE計畫支持Wayland,開發KDE 5 konqi 2011/8/9 20:10 2 9190 2011/10/28 10:27
jeremy07030826
  Dolphin 2.0 將帶來的變化 konqi 2011/8/8 12:17 3 10658 2011/8/13 13:55
Lawliet
  ubuntu 11.10 alpha-3發佈   [1][2][3][4] andyfang 2011/8/6 23:36 34 49852 2011/9/13 19:15
Mike Wu
  kde下面板彈窗錯誤   [1][2] visig 2011/8/6 21:13 11 17513 2011/8/23 20:00
naive231
  解決firefox在kde環境上的整合問題 maxwux 2011/7/22 16:20 6 9354 2011/7/22 20:59
maxwux
  8 月 2 日,KDE 4.7 Release party 來了! konqi 2011/7/16 9:58 3 7082 2011/7/16 18:27
konqi
  OwnCloud 介紹 konqi 2011/6/26 10:34 1 10690 2011/6/26 12:10
(◕ ◡◡ ◕)
  [求助] 新安裝,無法登入 BrLi 2011/6/18 20:51 5 9449 2011/6/18 21:54
BrLi
  ubuntu 10.10 usb 斷線問題 aoi_tsubasa 2011/6/11 18:11 1 7416 2011/6/11 21:35
poloshiao
  KDE 在 Wayland 的進展 konqi 2011/6/11 8:45 5 10930 2011/6/13 22:37
史嘟~
  Unity、Compiz、GNOME Shell和KWin對性能的影響評測   [1][2] konqi 2011/6/4 20:31 18 33127 2011/8/1 7:51
史嘟~
  KDE 的Activity konqi 2011/5/19 23:27 0 6041 2011/5/19 23:27
konqi
  Qt 5 將會帶來KDE 5? konqi 2011/5/17 20:50 2 10489 2011/5/18 12:58
wcpan
  [求救]KDE之網路連線   [1][2] 訪客 2011/4/5 21:54 11 23678 2011/4/10 20:05
史嘟~
選項    

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 3 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
3 名遊客