Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  Avogadro——分子編輯器 konqi 2011/3/28 21:26 1 10790 2011/3/28 22:08
Xenomorph0525
  Qt Lighthouse & Wayland konqi 2011/3/25 19:04 0 7839 2011/3/25 19:04
konqi
  在Okular中調用網路字典查詢單字 konqi 2011/3/19 21:12 0 5923 2011/3/19 21:12
konqi
  plasma-netbook in KDE 4.6.1 konqi 2011/3/17 18:48 3 10524 2011/3/23 17:23
史嘟~
  Touchegg : 讓 Linux 也支援多點觸控手勢 konqi 2011/3/16 19:09 7 24084 2011/3/26 13:29
訪客
  Qt與KDE的未來 konqi 2011/3/5 20:38 1 8214 2011/3/6 16:13
史嘟~
  Kubuntu下Jdownloader之自動關機問題 kevinlu 2011/2/28 19:21 1 11168 2011/3/1 22:28
poloshiao
  一套的 digiKam 教學 konqi 2011/2/27 3:53 1 9619 2013/2/19 1:42
delax12
  KWin 新平臺和 OpenGL ES 2.0 支援 konqi 2011/2/21 2:36 2 10184 2011/3/23 19:04
ROSS-MAX
  我的kubuntu是英文的... 訪客 2011/2/19 20:54 1 8706 2011/2/20 0:02
poloshiao
  安裝KDE wenshenglin 2011/2/18 19:41 4 10478 2011/2/19 8:06
史嘟~
  為 Calligra Flow 製作形狀庫 konqi 2011/2/1 11:35 2 7970 2012/12/28 12:20
BrLi
  我在Kubuntu要怎麼讓輸入法跑出來 ap650705 2011/1/21 4:20 1 6486 2011/1/28 11:17
maxwux
  KUBUNTU使用疑問 extraymond 2011/1/20 0:00 1 6750 2011/1/20 21:02
wcpan
  Ubuntu將引入Qt 應用程式 konqi 2011/1/19 23:21 2 8046 2011/1/19 23:45
extraymond
  (概念設計)思考右鍵功能表 konqi 2011/1/9 13:32 7 14339 2011/1/11 22:52
chillyswallow
  關於 Kubuntu 的 Dock. kival 2011/1/1 23:31 4 10332 2011/1/2 15:15
photor
  KOffice 2.3.0 發佈 konqi 2011/1/1 22:44 3 9404 2011/1/5 17:47
訪客
  用Android來控制Amarok! konqi 2010/12/26 18:46 0 5768 2010/12/26 18:46
konqi
  KHotkeys和全域手勢操作 konqi 2010/12/21 9:32 1 7613 2010/12/21 19:05
wcpan
選項    

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 3 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
3 名遊客