Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  kubuntu 10.04升級到10.10開機變慢了? maxwux 2010/12/20 22:38 3 9322 2010/12/21 11:04
maxwux
  Marble 的線上地震分佈繪製 konqi 2010/12/19 12:50 0 5665 2010/12/19 12:50
konqi
  那些KDE中的技術 (二) Akonadi konqi 2010/12/18 21:19 0 5780 2010/12/18 21:19
konqi
  Plasma Mobile on MeeGo with QML konqi 2010/12/17 22:26 0 5794 2010/12/17 22:26
konqi
  那些KDE中的技術(一)Nepomuk konqi 2010/12/16 20:30 0 5779 2010/12/16 20:30
konqi
  kubuntu的解象度設定 訪客 2010/12/16 19:58 0 4226 2010/12/16 19:58
訪客
  Kubuntu 10.10 無鍵盤圖示 無從 2010/12/14 19:27 0 5342 2010/12/14 19:27
無從
  想請教一下 rayabbie 2010/12/10 16:01 1 6996 2010/12/11 8:37
poloshiao
  KOffice 改名為 Calligra Suite konqi 2010/12/7 22:28 1 7324 2010/12/8 8:21
wcpan
  我的Kubuntu的问题 kival 2010/12/4 11:23 5 8837 2010/12/14 10:03
kival
  KDE 發佈 ownCloud 1.1 開源雲端 konqi 2010/11/27 22:58 0 5727 2010/11/27 22:58
konqi
  关於 linux 与 windows 的搭配使用 kival 2010/11/27 11:09 5 7676 2010/11/29 18:09
kival
  灌完 kubuntu 後奇怪的事情... kival 2010/11/26 11:39 5 9919 2010/12/19 22:33
joshua2010
  要如何知道Qt的版本? kival 2010/11/25 16:36 8 14514 2010/11/27 23:46
qiii2006
  Kubuntu 加速模式 konqi 2010/11/21 13:41 5 11065 2012/11/17 19:35
幻影火
  Linux 上的臉部辨識系統:pam-face-authentication konqi 2010/10/22 23:26 5 11350 2010/10/26 23:25
breadbobxx
  我的 Kubuntu 手冊 konqi 2010/10/22 21:01 1 6778 2010/10/23 1:51
54ted222
  KDE一周開發工作回顧(2010/10/10) konqi 2010/10/20 19:50 0 4615 2010/10/20 19:50
konqi
  Kubuntu 10.10 安裝教學 konqi 2010/10/17 21:01 2 8799 2010/10/17 21:23
訪客
  KDE 的 Plasma 將被重寫,使用更多 OpenGL konqi 2010/10/17 21:00 0 4781 2010/10/17 21:00
konqi
選項    

« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 2 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
2 名遊客