Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 (2) 3 4 5 ... 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  [問題]Ubuntu與用KDE桌面時桌面會當掉   [1][2] 張某某 2013/10/13 8:56 19 22275 2013/10/13 23:13
幻影火
  [已解決]Kubuntu設置wifi熱點(Ubuntu共享無線網路给手機使用)   [1][2] masa 2014/4/1 16:06 10 21092 2014/4/2 15:15
Xilwen
  KDE桌面效果開不起來   [1][2][3] linub 2011/9/2 16:44 24 32084 2011/9/10 21:23
poloshiao
  ubuntu 10.10 usb 斷線問題 aoi_tsubasa 2011/6/11 18:11 1 7449 2011/6/11 21:35
poloshiao
  中文輸入問題,[ㄤ]出不來 包含附件的主題   [1][2][3] 天天開心桑 2012/6/20 14:55 26 32114 2013/1/29 23:18
V字龍
  我在Kubuntu要怎麼讓輸入法跑出來 ap650705 2011/1/21 4:20 1 6521 2011/1/28 11:17
maxwux
  Kubuntu 10.10 無鍵盤圖示 無從 2010/12/14 19:27 0 5340 2010/12/14 19:27
無從
  ubuntu 11.10 alpha-3發佈   [1][2][3][4] andyfang 2011/8/6 23:36 34 50080 2011/9/13 19:15
Mike Wu
  要如何知道Qt的版本? kival 2010/11/25 16:36 8 14514 2010/11/27 23:46
qiii2006
  灌完 kubuntu 後奇怪的事情... kival 2010/11/26 11:39 5 9918 2010/12/19 22:33
joshua2010
  关於 linux 与 windows 的搭配使用 kival 2010/11/27 11:09 5 7676 2010/11/29 18:09
kival
  我的Kubuntu的问题 kival 2010/12/4 11:23 5 8834 2010/12/14 10:03
kival
  關於 Kubuntu 的 Dock. kival 2011/1/1 23:31 4 10396 2011/1/2 15:15
photor
  8 月 2 日,KDE 4.7 Release party 來了! konqi 2011/7/16 9:58 3 7122 2011/7/16 18:27
konqi
  基於 Akonadi 的新Kontact 開始測試 konqi 2010/9/6 0:11 0 4544 2010/9/6 0:11
konqi
  KDE 最棒的七個特性 Windows 7 望塵莫及 konqi 2010/9/6 21:56 2 7999 2010/9/7 21:35
konqi
  更快的Qt,更快的KDE konqi 2010/9/24 18:26 0 5423 2010/9/24 18:26
konqi
  全面啟動現實版 Linux盜走Windows美夢 konqi 2010/9/30 14:49 2 5806 2010/9/30 16:21
訪客
  Kubuntu 10.10 的全域選單 konqi 2010/10/2 16:15 0 5130 2010/10/2 16:15
konqi
  KDE和GNOME開發者討論“Activities”隱喻 konqi 2010/10/14 21:20 0 4823 2010/10/14 21:20
konqi
選項    

« 1 (2) 3 4 5 ... 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 2 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
2 名遊客