Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  KDE 的 Plasma 將被重寫,使用更多 OpenGL konqi 2010/10/17 21:00 0 4781 2010/10/17 21:00
konqi
  Kubuntu 10.10 安裝教學 konqi 2010/10/17 21:01 2 8799 2010/10/17 21:23
訪客
  KDE一周開發工作回顧(2010/10/10) konqi 2010/10/20 19:50 0 4615 2010/10/20 19:50
konqi
  我的 Kubuntu 手冊 konqi 2010/10/22 21:01 1 6777 2010/10/23 1:51
54ted222
  Linux 上的臉部辨識系統:pam-face-authentication konqi 2010/10/22 23:26 5 11349 2010/10/26 23:25
breadbobxx
  Kubuntu 加速模式 konqi 2010/11/21 13:41 5 11065 2012/11/17 19:35
幻影火
  KDE 發佈 ownCloud 1.1 開源雲端 konqi 2010/11/27 22:58 0 5727 2010/11/27 22:58
konqi
  KOffice 改名為 Calligra Suite konqi 2010/12/7 22:28 1 7323 2010/12/8 8:21
wcpan
  OwnCloud 介紹 konqi 2011/6/26 10:34 1 10718 2011/6/26 12:10
(◕ ◡◡ ◕)
  那些KDE中的技術(一)Nepomuk konqi 2010/12/16 20:30 0 5778 2010/12/16 20:30
konqi
  Plasma Mobile on MeeGo with QML konqi 2010/12/17 22:26 0 5792 2010/12/17 22:26
konqi
  那些KDE中的技術 (二) Akonadi konqi 2010/12/18 21:19 0 5778 2010/12/18 21:19
konqi
  Marble 的線上地震分佈繪製 konqi 2010/12/19 12:50 0 5663 2010/12/19 12:50
konqi
  KHotkeys和全域手勢操作 konqi 2010/12/21 9:32 1 7646 2010/12/21 19:05
wcpan
  用Android來控制Amarok! konqi 2010/12/26 18:46 0 5795 2010/12/26 18:46
konqi
  KOffice 2.3.0 發佈 konqi 2011/1/1 22:44 3 9454 2011/1/5 17:47
訪客
  (概念設計)思考右鍵功能表 konqi 2011/1/9 13:32 7 14443 2011/1/11 22:52
chillyswallow
  Ubuntu將引入Qt 應用程式 konqi 2011/1/19 23:21 2 8100 2011/1/19 23:45
extraymond
  為 Calligra Flow 製作形狀庫 konqi 2011/2/1 11:35 2 8020 2012/12/28 12:20
BrLi
  KWin 新平臺和 OpenGL ES 2.0 支援 konqi 2011/2/21 2:36 2 10236 2011/3/23 19:04
ROSS-MAX
選項    

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 1 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
1 名遊客