Ubuntu 與 KDE [論壇]


[無發表權] 請登錄或者註冊

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 18 »


   主題 作者 發佈日期 回覆 點擊 評分 最後發表
  普通主題
  一套的 digiKam 教學 konqi 2011/2/27 3:53 1 9688 2013/2/19 1:42
delax12
  Qt與KDE的未來 konqi 2011/3/5 20:38 1 8250 2011/3/6 16:13
史嘟~
  Touchegg : 讓 Linux 也支援多點觸控手勢 konqi 2011/3/16 19:09 7 24174 2011/3/26 13:29
訪客
  plasma-netbook in KDE 4.6.1 konqi 2011/3/17 18:48 3 10570 2011/3/23 17:23
史嘟~
  在Okular中調用網路字典查詢單字 konqi 2011/3/19 21:12 0 5956 2011/3/19 21:12
konqi
  Qt Lighthouse & Wayland konqi 2011/3/25 19:04 0 7874 2011/3/25 19:04
konqi
  Avogadro——分子編輯器 konqi 2011/3/28 21:26 1 10845 2011/3/28 22:08
Xenomorph0525
  Qt 5 將會帶來KDE 5? konqi 2011/5/17 20:50 2 10527 2011/5/18 12:58
wcpan
  KDE 的Activity konqi 2011/5/19 23:27 0 6067 2011/5/19 23:27
konqi
  Unity、Compiz、GNOME Shell和KWin對性能的影響評測   [1][2] konqi 2011/6/4 20:31 18 33236 2011/8/1 7:51
史嘟~
  KDE 在 Wayland 的進展 konqi 2011/6/11 8:45 5 10985 2011/6/13 22:37
史嘟~
  Dolphin 2.0 將帶來的變化 konqi 2011/8/8 12:17 3 10703 2011/8/13 13:55
Lawliet
  KDE計畫支持Wayland,開發KDE 5 konqi 2011/8/9 20:10 2 9222 2011/10/28 10:27
jeremy07030826
  為什麼Linux下的輸入法如此Fxxk   [1][2][3]...[5] konqi 2011/8/10 11:53 47 77506 2011/9/27 21:22
nana
  Planet KDE 中文區開張了! konqi 2011/9/1 18:19 1 7902 2011/9/1 18:57
Lawliet
  想請教一下 rayabbie 2010/12/10 16:01 1 6994 2010/12/11 8:37
poloshiao
  怎樣可以在dolphin 在mounting partition的時候要求密碼 tr9407 2010/4/18 23:50 7 9419 2010/5/1 11:25
gerry
  [求助] 新安裝,無法登入 BrLi 2011/6/18 20:51 5 9484 2011/6/18 21:54
BrLi
  解決firefox在kde環境上的整合問題 maxwux 2011/7/22 16:20 6 9379 2011/7/22 20:59
maxwux
  kubuntu 10.04升級到10.10開機變慢了? maxwux 2010/12/20 22:38 3 9320 2010/12/21 11:04
maxwux
選項    

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 18 »


= 新帖 ( = 有新帖 [熱門])
= 無新帖 ( = 無新帖 [熱門])
= 本主題已經鎖定,禁止回覆
該主題已經置頂. = 該主題已經置頂.
該主題已被標記為精華. = 該主題已被標記為精華.
設置了投票的主題 = 設置了投票的主題

[高級搜尋]可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.
RSS feed


在線用戶: 1 人在瀏覽討論區
[ 管理員 ] [ 板主 ]
1 名遊客